Управлiння працi та соцiального захисту населення

Державні допомоги та компенсаційні виплати 

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологах
    Відповідно до ст. 7 Закону України “Про Державну допомогу сім’ям з дітьми” право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологах мають вагітні жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного страхування, а саме:

 •   жінки з числа військовослужбовців Збройних сил, Державної прикордонної служби, СБУ;
 •   жінки, звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації незалежно від форми власності;
 •   жінки, зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
 •   аспірантки, докторантки, студентки вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів;
 •   непрацюючі жінки;
 •   жінки, зареєстровані як суб’єкт підприємницької діяльності, які не сплачують страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

         Розмір допомоги для непрацюючих 25 відсотків розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи з розрахунку на місяць:

     з 01.01.2021 р.— 567,50 грн.,  з 01.07.2021 р.–   594,75 грн.  з 01.12.2021 р.–   620,25 грн.

      Підставою  для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є  видана лікувально- профілактичним закладом довідка встановленого зразка , 

 а також:

 • заява, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики
 •  паспорт;
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 • довідка з основного місця служби, навчання про те, що жінка служить, навчається;
 • довідка ліквідаційної   комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
 • довідка центру зайнятості про те, що жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна;

При подачі копій документів обов’язково подаються оригінали для звірки.  

 

 

Допомога при народженні дитини
       Відповідно до ст. 10-12 Закону України “Про Державну допомогу сім’ям з дітьми” право на допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, усиновителю чи опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання.

     Допомога призначається за умови , якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини .

       Допомога при народженні дитини надається у розмірі – 41280 грн. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні  дитини з 01.01.2021 р. – 10320 грн.,    решта суми допомоги  виплачується протягом наступних 36 місяців : з 01.01.2021р. – 860,00 грн.

    Для призначення допомоги при народженні дитини подають такі документи:

 •  заява одного з батьків (опікуна, усиновителя) що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 •  паспорт;
 •  довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 •  копія свідоцтва про народження дитини;
 •  копія рішення суду про усиновлення чи відповідних органів про встановлення опіки – для усиновителів та опікунів.

       Жінки, які постійно проживають ( зареєстровані) на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

        При подачі копій документів обов’язково подаються оригінали для звірки.

 

 

Допомога на дітей одиноким матерям
      Відповідно до статті 18-1 Закону України  “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” право на допомогу на дітей мають одинокі матері ( які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновителі, якщо у свідоцтві про народження дитини ( рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька ( матір ) або запис про батька ( матір ) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері            ( батька, усиновителя ) дитини.

       Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають вдова та вдівець з дітьми, мати ( батько ) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

      Допомога на дітей одинокім матерям виплачується у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Попередні шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям (далі – період, за який враховується дохід).

       —  до 6 років з 01.01.2021 р. – 1921,00 грн.,  з 01.07.2021р.-2013,00 грн, з 01.12.2021 р.- 2100,00 грн.;

       —  від 6 до 18 років з 01.01.2021 р. – 2395,00 грн.,  з 01.07.2021 р.- 2510,00грн.,  з 01.12.2021 р.- 2618,00 грн.;

       —  від 18 до 23 років з 01.01.2021 р. – 2270,00 грн.,  з 01.07.2021 р.- 2379,00грн.,  з 01.12.2021 р.- 2481,00 грн.;

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям  подають такі документи:

1) заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

2) декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

3) довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

4) витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстави для внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

5) копія свідоцтва про народження дитини.

Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації.

      Вдови та вдівці подають копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

 При подачі копій документів обов’язково подаються оригінали для звірки.

Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

Допомога на дітей одиноким матерям у зазначеному випадку призначається, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи:

сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців; доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям, здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м.

4) у власності сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

Наявність (відсутність) у власності членів сім’ї транспортних засобів зазначається у декларації.

         Якщо у складі сім’ї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, допомога на дітей одиноким матерям призначається:

не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

– у складі сім’ї є особа з інвалідністю, яка згідно з висновком лікарсько-консультаційної комісії потребує постійного стороннього догляду;

– відсутність будь-яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї.

 

 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
     Відповідно до статті 16 Закону України  “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, призначається особам, визначеним в установленому порядку опікунами чи піклувальниками дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклуваня.

       Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, надається у розмірі, що становить 2,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування, – 3,5 розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

        Максимальний розмір становить:

       –  до 6-ти років з 01.01.2021 р.– 4802,00 грн., з 01.07.2021 р.–   5032,00 грн., з 01.12.2021 р.– 5250,00 грн.;

      –   від 6-ти до 18 років з 01.01.2021 р.– 5987,00 грн., з 01.07.2021р.–  6275,00 грн., з 01.12.2021 р.– 6545,00 грн.

 

         Якщо на дитину (дитину з інвалідністю) виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога (крім державної соціальної допомоги, що виплачується на дітей з інвалідністю відповідно до законодавства), розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між
2,5 розміру прожиткового мінімуму (для дитини з інвалідністю, над якою встановлено опіку чи піклування, – 3,5 розміру прожиткового мінімуму) для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. При цьому розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, отриманих на дитину за попередні 12 календарних місяців.

       Для одержання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування подаються такі документи:

 •  заява опікуна чи піклувальника про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
 •  паспорт;
 •  довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру;
 •  копія рішення про встановлення опіки чи піклування;
 •  копія свідоцтва про народження дитини;
 •  довідка про реєстрацію місця проживання опікуна ( піклувальника) та дитини;
 •  довідка про місячні розміри пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги, що призначені на дитину.

      При подачі копій документів обов’язково подаються оригінали для звірки.

 
 

Тимчасова державна допомога дітям,

батьки яких ухиляються від сплати аліментів

          

Тимчасова допомога призначається у разі, коли:       відомості  про  одного  з  батьків  (платника аліментів), які внесено  до  Єдиного  реєстру  боржників у зв’язку з несплатою ним аліментів;       стосовно    одного   з   батьків   здійснюється   кримінальне
провадження  або  він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення   волі,   якого   визнано   в   установленому  порядку недієздатним,  а  також  перебуває на строковій військовій службі;      місце проживання   (перебування)   одного   з   батьків    не встановлено.        Тимчасова допомога призначається дитині віком до 18 років. 

Тимчасова допомога не призначається, якщо: дитина  перебуває  під  опікою  чи піклуванням або на повному державному  утриманні;  відсутні  відомості про одного з батьків (платника аліментів) у Єдиному реєстрі боржників; заявник  у місячний строк не подав необхідних документів, які додаються до заяви.

Для  призначення  тимчасової  допомоги  одержувач  подає:
 заяву  за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію свідоцтва про народження дитини;     декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням  усіх  видів  соціальної  допомоги  (заповнюється  на підставі  довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї). Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації про  доходи  та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх  видів соціальної допомоги.

Залежно від  підстав,   на   яких   призначається   тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: рішення суду  (виконавчий  лист)  про  стягнення  з  одного з батьків  аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що  підтверджує  факт  несплати аліментів одним з батьків протягом шести  місяців, що передують місяцю звернення; довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального  провадження  або  про  його перебування на примусовому  лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому   порядку   недієздатним,  а  також  перебування  на строковій   військовій  службі; повідомлення органу   внутрішніх   справ  про  те,  що  місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

       Відповідальність  за  достовірність  наданої  інформації щодо неодержання аліментів або щодо їх розміру покладається на одного з батьків. У   разі оновлення   виплати   аліментів  один  з  батьків зобов’язаний  в  триденний строк письмово повідомити про це органу соціального захисту населення для припинення виплати (перерахунку) раніше  призначеної  тимчасової  допомоги. 

 

 

Державна соціальна допомога  малозабезпеченим сім’ям
     Державна соціальна допомога призначається і виплачується малозабезпеченим сім’ям, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

     Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.      

    Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім’ї ― обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів малозабезпеченої сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців.

     Шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

       У сукупному доході для визначення права на отримання  державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям враховується грошовий еквівалент пільг  за спожиті житлово-комунальні послуги.

      До стабілізації економічного становища в Україні прожитковий мінімум для сім’ї та розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

      Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з можливостей державного бюджету і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

      Згідно ст.9 Закону України ”Про Державний бюджет України на 2021р.” Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України ”Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” встановлюється для працездатних осіб у сумі  

 з 01.01.2021р. – 794,50 грн.

 з 01.07.2021 р. – 832,65 грн.,

 з 01.12.2021 р. – 868,35 грн.;

для осіб,які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю

 з 01.01.2021 р. – 1769,00 грн.,  

 з 01.07.2021 р. – 1854,00 грн.,

 з 01.12.2021 р. – 1934,00 грн

для дітей віком до 6 років  –

 з 01.01.2021 р. – 2497,30 грн., 

 з 01.07.2021р.  –  2616,95 грн.,      

 з 01.12.2021р.  – 2730,00 грн.;

для дітей віком від 6 до 18 років –                 

 з 01.01.2021 р. – 3113,15 грн.,

 з 01.07.2021 р.  –  33,74 грн.

 з 01.12.2021 р.  –  3403,40грн. 

для дітей віком від 18 до 23 років ( за умови навчання):

 з 01.01.2021 р. – 2951,37 грн., 

 з 01.07.2021 р.  –  3092,70 грн.,

 з 01.12.2021 р.  –  3225,30 грн.

 Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім’ї.

   Для призначення допомоги подаються документи:

1) заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;

2) декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;

3) довідки про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення.

       Інформація про склад малозабезпеченої сім’ї заявника зазначається в декларації.

      Заява та декларація вважаються такими, що не подані, у разі внесення не у повному обсязі відомостей про членів малозабезпеченої сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

 Державна соціальна допомога не призначається, якщо:

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною формою здобуття, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи.

      Державна соціальна допомога у зазначеному випадку призначається, якщо особи  протягом періоду, за який враховуються доходи:

     сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

     доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, за особою з інвалідністю І групи, за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує
50 тис. гривень;

3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.

4) у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

 

 

Соціальна послуга “Відшкодування вартості послуги

по догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»”

   Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року №68 „Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”, починаючи з 1 січня 2019 року надається відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, встановленого станом на 1 січня відповідного року (з 01.01.2021р. - 1921 грн.).

    Право на отримання відшкодування вартості послуги „муніципальна няня” мають громадяни України, іноземці без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею.

Право на відшкодування вартості послуги „муніципальна няня” не надається батькам – вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до чинного законодавства.

     Компенсація послуги “муніципальна няня” не призначається батькам, які є батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомними батьками, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, отримувачам послуги “муніципальна няня”, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

      Щоб отримати соціальну послугу відшкодування вартості послуги по догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»  потрібно подати повний пекет документів у паперовій формі, особисто або в електронній за наявністю електронного цифрового підпису. 

 

У паперовій формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

 • – заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • – заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного отримувачем послуги “муніципальна няня”
 • – копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
 • – документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги “муніципальна няня”, сплаченої отримувачем послуги “муніципальна няня” (виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція)
 • До заяви додаються копії:
 • – свідоцтва про народження дитини.
 • – паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;
 • – документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
 • – документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • – довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
 • – медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
 • – трудової книжки отримувача послуги “муніципальна няня” та документа з місця роботи, що підтверджує надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб – підприємців);
 • – довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

 

       В електронній формі отримувач послуги “муніципальна няня” подає такі документи:

 • – електронну заяву про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;
 • – електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку, вибраного отримувачем послуги “муніципальна няня”
 • – сканована копія документа, що підтверджує законні підстави проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);
 • – сканована копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
 • – сканована копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
 • – сканована копія трудової книжки отримувача послуги “муніципальна няня” та документа з місця роботи, що підтверджує надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб – підприємців);
 • – сканована копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).
 • До заяви додаються:
 • – відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків), номер актового запису в книзі державної реєстрації народження;
 • – сканована копія документа, що підтверджує законні підстави проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);
 • – сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (в разі здійснення опіки над дитиною);
 • – сканована копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
 • – сканована копія медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
 • – сканована копія трудової книжки отримувача послуги “муніципальна няня” та документа з місця роботи, що підтверджує надання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку/довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) (для фізичних осіб – підприємців);
 • – сканована копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю).

        Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним цифровим підписом отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або електронним підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (BankID). Відомості про прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги “муніципальна няня”, його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.

 

 

Виплата одноразової винагороди матерям-героїням
       Відповідно до Порядку виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 р. № 268 виплачується одноразова винагорода.

       Почесне звання “Мати – героїня” є державною нагородою та присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п‘ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.  

       Присвоєння почесних звань провадиться указами Президента України. 

        Відповідно до пункту 5 Порядку, розмір одноразової винагороди матерям-героїням обчислюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого з 1 січня року, в якому жінці було присвоєно почесне звання.

        Для отримання винагороди жінка, якій присвоєно почесне звання, подає такі документи:

заяву про виплату винагороди із зазначенням способу виплати відповідно до пункту 6 цього Порядку;

копію сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації;

реквізити особистого банківського рахунку.

 

 

 

Про надання щомісячної адресної допомоги

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат

на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

            Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 505 (зі змінами) щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг  надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах з питань соціального захисту населення, з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.

         Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085.

         Грошова допомога, призначається на сім’ю та виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї  у таких розмірах:

 • для осіб, які отримують пенсію, та інших осіб, які досягли пенсійного віку ( крім осіб з інвалідністю), дітей, осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) – 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї);
 • для осіб з інвалідністю І групи та дітей з інвалідністю 130 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що становить 2129,40 грн.,
 • для осіб з інвалідністю ІІ групи – 115 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що становить 1883,70 грн.,
 • для осіб з інвалідністю ІІІ групи – прожитковий мінімуму для осіб, які втратили працездатність, що становить 1638,00  грн.
 • для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

     Загальний розмір допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 3000 гривень, для сім’ї до складу якої входить одна особа з інвалідністю або дітина з інвалідністю – 3400 гривень, для багатодітної сім’ї – 5000 гривень. Загальний розмір допомоги на сім’ю, до складу яких входять двоє і більше осіб з інвалідністю (дітей з інвалідністю),  максимальний розмір не обмежується.

          Заява подається внутрішньо переміщеною особою, у тому числі неповнолітніми дітьми, особисто, а малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, – через законного представника. У випадку відсутності законного представника у дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або якщо діти прибувають без супроводження, таку заяву від їх імені подають органи опіки та піклування, що розташовані за місцем виявлення таких дітей.  Згідно ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного.

             Разом із заявою заявник подає документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус.

            Заява підписується заявником або його законним представником, який дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних осіб, законним представником яких він є.

Необхідні документи:

 • заява;
 • копія свідоцтва про одруження;
 • копії свідоцтв про народження дітей;
 • довідка з місця роботи або копія іншого документа, що посвідчує зайнятість (для працездатних осіб);
 • письмово згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї:
 • згода на обробку персональних даних;
 • рахунок в установі уповноваженого банку;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

 

        Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку (крім громадян, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян, які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку; громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок  психічного розладу, або особами, які досягли          80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги та студентів денної форми навчання), які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості, або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період — припиняється.

          Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб.

        Особам працездатного віку, яким грошова допомога була припинена відповідно до пункту 7 Порядку надання щомісячної адресної допомоги, грошова допомога на наступний строк не призначається, крім осіб, які після припинення виплати грошової допомоги втратили працездатність.

Грошова допомога не призначається у разі, коли:

 • будь-хто із членів сім’ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації) має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;
 • будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

      Постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2015 року № 427 публічне акціонерне товариства «Державний ощадний банк України» визначено уповноваженим банком, який відкриває та обслуговує поточні рахунки, на які зараховується грошова допомога.