Рішенння сесії

Про надання дозволу на розроблення технiчної документацiї iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель м. ЧервоноградаЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

Львівської області

позачергова сесія восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

29.04.2021

м.Червоноград

463

 

 

 

 

Про  надання дозволу на розроблення  технiчної документацiї iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель

м. Червонограда 

 

 

 

 

         

    З метою впорядкування території м. Червонограда та наповнення бази даних Державного земельного кадастру, враховуючи поданi постiйно-дiючою комiсiєю з розгляду питань, пов’язаних з регулюванням земельних вiдносин при виконавчому комiтеті Червоноградської мiської ради пропозицiї, керуючись Земельним кодексом України, Законами України вiд 22.05.2003 № 858-IV "Про землеустрiй", вiд 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про мiсцеве самоврядування в Українi", від 02.12.2020 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.06.2019 №476 "Про затвердження Порядку проведення iнвентаризацiї земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", Червоноградська мiська рада

 

ВИРIШИЛА:

 

  1. Надати дозвiл на розроблення технiчної документацiї iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель м. Червонограда з формуванням земельних ділянок для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків (код КВЦПЗ – 02.03) та для будівництва і обслуговування багатоквартирних житлових будинків з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури (код КВЦПЗ – 02.10), з метою формування земельних ділянок як об’єктів цивільних прав, згідно з додатком.
  2. Замовником на розроблення даних технiчних документацiї iз землеустрою визначити виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради.
  3. Фiнансування видаткiв на розроблення даних технiчних документацiй iз землеустрою здiйснити за рахунок коштiв мiського бюджету.
  4. Виконавчому комітету Червоноградської міської ради та розробнику технiчної документацiї iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель забезпечити державну реєстрацію земельних ділянок в національній кадастровій системі. Розроблену та погоджену у встановленому порядку технiчну документацiю iз землеустрою щодо iнвентаризацiї земель подати на затвердження Червоноградській міській раді.

 

  1. Контроль за виконанням даного рiшення покласти на постiйну депутатську комiсiю з питань мiстобудування, регулювання земельних вiдносин та адмiнiстративно-територiального устрою (Пилипчук П.П.) та першого заступника мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Балка Д.I.

 

 

 

 

Мiський голова                                                                                  Андрій ЗАЛІВСЬКИЙ

 

 

Проект рішення №7пМ463

Приєднані файли
463_61._надання_тех_док_з_iнвентаризацii_прибудинковi.doc