Інформація у сфері соціального захисту

Як оформити альтернативну службу?
 

Згідно ст. 2 Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» право на  альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов’язку, користування зброєю, суперечить їхнім релігійним переконанням. За умови, якщо вони належать до діючих релігійних організацій з відповідними доктринами та належать до відповідного Переліку релігійних організацій.

            Порядок направлення на альтернативну службу наступний.

            Для   вирішення   питання   про   направлення   на альтернативну службу громадяни, після взяття на військовий  облік (але  не  пізніше  ніж  за  два календарні  місяці до початку призову),  особисто подають до   відповідного   структурного   підрозділу  місцевої державної адміністрації мотивовану письмову заяву.

            Заява  розглядається  в адміністрації  протягом  календарного  місяця  після її надходження  у присутності громадянина. До заяви додаються наступні документи:

  • довідка релігійної організації;
  • копія документа про  освіту;
  • довідка з місця роботи або навчання;
  • копія паспорта;
  • копія приписного свідоцтва;
  • копія повістки ОРВК.

            У разі порушення громадянином  установленого  строку  подання заяви у ній мають бути зазначені причини її несвоєчасного подання.

            Прийняття рішення про проходження альтернативної служби

            Рішення   місцевої  держадміністрації  про  направлення громадянина  на альтернативну службу, або про відмову в направленні надається заявникові  протягом п’яти календарних днів та  надсилається  у  військовий  комісаріат,  у  якому громадянин перебуває на військовому обліку.

            Підставою для  відмови у направленні  на альтернативну службу може бути відсутність підтвердження істинності релігійних переконань та неявка громадянина без  поважних  причин  до  відповідного структурного підрозділу місцевої  держадміністрації.

            Строк  альтернативної служби

            Строк  альтернативної служби становить 27 місяців, а для осіб,  які  мають  повну вищу освіту, тобто закінчили вищі заклади освіти  III  та  IV  рівня  акредитації  (інститут, консерваторію, академію,    університет    з    освітньо - кваліфікаційним   рівнем спеціаліста  або магістра), – 18 місяців.

     Для довідки

Якими нормативними документами надається право проходження альтернативної служби:

  1. Конституція України (стаття 35);
  2. Закон України «Про альтернативну (невійськову) службу»;
  3. Положення про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 10.11.1999 року № 2066.

            Заява, щодо проходження альтернативної служби з відповідними документами, подається в 213 каб. виконавчого комітету Червоноградської міської ради (м. Червоноград, просп. Шевченка, 19). За детальною інформацією можна звертатись в управління праці та соціального захисту населення: телефон (03249) 4 10 70 .