ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

На виконання статей 76, 77 Бюджетного Кодексу України на розгляд та затвердження міської ради виноситься проект рішення «Про міський бюджет м.Червонограда на 2020 рік».

Міський бюджет м.Червонограда на 2020 рік сформовано на основі Податкового і Бюджетного кодексів України, Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, які діють на сьогоднішній день.

Основним принцип формування бюджету – це прогноз збалансованих показників міського бюджету за доходами і видатками.

ДОХОДИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

При формуванні дохідної частини враховано фактичні надходження доходів за 2018, 2019 роки, нормативи зарахування ПДФО до міського бюджету в розмірі 60%, 100 відсоткове зарахування єдиного податку, податку на нерухоме майно, акцизного податку з роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями, плати за землю, плати за оренду комунального майна та інших податків і зборів.

Обсяг міжбюджетних трансфертів враховано в сумах, передбачених в законі України «Про державний бюджет України на 2020 рік».

– освітнясубвенція – 101 001,5 тис.грн.,

медична субвенція – 13 661,1 тис.грн.

– субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції(інсуліни) – 423,0 тис.грн.

На 2020 рік м.Червонограду не передбачено базової дотації.

Оскільки Верховною Радою України 14 листопада 2019 року прийнято закон, яким внесено зміни до Бюджетного Кодексу, яким враховано:

– зміни до законів України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» і «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» щодо здійснення видатків на виплату відповідних допомог безпосередньо з державного бюджету замість місцевих бюджетів за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету.

Крім того, переведено на готівкову форму розрахунку з одержувачами пільг та субсидій, тому субвенцій з державного бюджету на соціальний захист населення міському бюджету не передбачено.

З обласного бюджету для міст обласного значення на 2020 рік зовсім не виділено дотації на здійснення переданих видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров”я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету .

Доходи міського бюджету м. Червонограда на 2020 рік заплановано в обсязі 429 108,6тис.грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 413 530,6тис.грн., доходи спеціального фонду міського бюджету 15 578,0тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 2 200,0тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду за мінусом офіційних трансфертів планується в сумі 298 445,0тис.грн., (що в порівнянні з плановими показниками 2019 року більше на 4,4млн.грн. (В планові показники не враховано надходження ПДФО, що справлявся на території м.Соснівка – 7,0млн.грн.).

Основним джерелом наповнення загального фонду бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб. 67,2% – питома вага цього податку в доходах бюджету. План надходження ПДФО – 200 510,0тис.грн.

План акцизного податку на 2020рік – 21 000,0 тис.грн (з роздрібної реалізації пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів – 10 000,0 тис.грн., частина акцизного податку з виробленого в Україні пального – 2 000,0тис.грн., частина акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального – 9 000,0 тис.грн.)

Податок на нерухоме майно включає податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, податок на землю та транспортний податок.

У 2020 році податок на нерухоме майно планується в сумі 25 760,0тис.грн. , в тому числі:

 • податок на землю – в сумі 19 200,0тис.грн.

– податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 6 400,0тис.грн.

– транспортний податок – 160,0тис.грн.

Єдиний податок заплановано в сумі 45 000тис.грн.,

Надходження адміністративних зборів та платежів – 4 900тис.грн.

Інші доходи бюджету:

Плата за оренду майна комунальної власності, податок на прибуток, збір за паркування транспортних засобів, інші надходження запропоновано в межах очікуваних надходжень у 2020 році.

Джерелами надходжень спеціального фонду бюджету міста є:

– кошти від продажу комунального майна( 1 200,0тис.грн),

– продажу землі ( 1 000,0тис.грн),

– екологічного податку (100,0 тис.грн.),

– власні надходження бюджетних установ (13 278,0тис.грн.)

ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

Планування видатків міського бюджету проведено, виходячи з необхідності першочергового забезпечення бюджетними коштами найважливіших напрямків і заходів у соціально-культурній сфері, житлово-комунальному господарстві. Пріоритетне спрямування коштів передбачається на заробітну плату та нарахування на неї, енергоносії, харчування та на інші захищені статті в закладах освіти, охорони здоров’я, культури.

Загальний обсяг видатків в міському бюджеті на 2020 рік визначено в обсязі 429 108,6тис.грн., з них видатки загального фонду 413 530,6 тис.грн., спеціального – 15 578,0 тис.грн.

Обсяги видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери визначені з урахуванням мінімального розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2020 року – 4 723грн. та розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня – 2 102 грн.

При плануванні видатків на енергоносії враховано фактичне споживання у 2019 році та коефіцієнт росту тарифу 1,084 , зокрема :

 • теплопостачання – 1Гкал 2 379,6 грн;
 • на водопостачання та водовідведення по тарифу 1м3 26,58грн;
 • на електроенергію 1кВт/год – 3,25 грн.;
 • на газ 1 куб м – 11,10 грн.

Інші видатки на 2020 рік передбачені в межах наявного фінансового ресурсу.

Найбільшу питому вагу у видатках складає заробітна плата з нарахуванням – 309 317,3 тис.грн. або 72,1%,

енергоносії – 32 378,6 тис.грн. або 7,5%,

харчування – 27 336,5 тис.грн, або 6,4 %,

медикаменти, пільгові медикаменти (в т.ч. субвенція на інсулін – 423,0 тис.грн.) – 4 543,0 тис.грн., або 1,1%,

інші видатки – 55 533,2 тис.грн. або 12,9%.

Проектні показники по галузях:

Освіта

На утримання установ освіти у 2020 році із загального фонду планується спрямувати 238 604,1 тис.грн.

На виплату заробітної плати з нарахуванням педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів та вечірньої школи з державного бюджету виділено освітню субвенцію в сумі 101 001,5 тис. грн., що становить 42,3% від загальної суми видатків на освіту.

Оскільки кошти освітньої субвенції з державного бюджету не забезпечують потреби загальноосвітніх закладів на виплату заробітної плати педагогічних працівників на суму 9,5 млн.грн. то з місцевого бюджету планується виділити 2,6 млн.грн. на зменшення даної незабезпеченості.

З міського бюджету на утримання установ освіти планується спрямувати 137 602,6 тис.грн., в тому числі на утримання:

 • дошкільних закладів – 70 858,4 тис.грн.,
 • загальноосвітніх шкіл – 36 650,5 тис.грн.,
 • музичних школи – 16 611,0 тис.грн.,
 • позашкільних заклади – 7 202,4 тис.грн.,
 • централізованої бухгалтерії та групи по господарському обслуговуванню закладів освіти – 4 688,5 тис.грн.,
 • інформаційно-методичного центру – 1 260,8 тис.грн.,
 • на оздоровлення та відпочинок дітей – 199,0 тис.грн.,
 • інклюзивно-ресурсний центр – 78,1 тис.грн.,
 • на виплату допомоги дітям-сиротам – 53,9 тис.грн.

При плануванні видатків на наступний рік враховано, що три заклади загальної середньої освіти, один позашкільнй заклад та музична школа, що розташовані в м.Соснівці переходять на фінансування до Сокальського району.

Мережа закладів освіти на 2020 рік складає:

 • 12 загальноосвітніх шкіл,
 • 12 дошкільних закладів,
 • 3 позашкільних заклади,
 • 2 музичні школи.

На 2020 рік фонд оплати праці з нарахуванням для установ освіти складає 201 082,5 тис.грн., що становить 84,3% від усіх видатків на освіту.

У видатках на харчування по дошкільних закладах враховано вартість харчування 1 діто-дня згідно рішення виконавчого комітету від 24.10.2019 року №204 (в ясельних групах – 44,5 грн.(17,8грн.- бюджет, 26,7-батьки), в садових – 63,6 грн.(25,44грн.- бюджет, 38,16-батьки).

Відсоток батьківської плати за харчування дітей у садочках не змінюється порівняно з 2019 роком і складатиме 60% від вартості харчування на день.

Вартість харчування 1-го учня у загальноосвітніх навчальних закладах становитиме до 23,10 грн. в день. За рахунок коштів міського бюджету планується харчувати:

– учнів 1-11 класів з числа дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування

– учнів 1-4 класів з малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»

– учнів 1-4 класів, батьки яких мають статус «Постраждалий учасник революції Гідності», виконують та завершили виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, загинули чи отримали інвалідність під час участі АТО (ООС) та дітей померлих батьків, що мали такий статус;

– учнів 1-4 класів, із багатодітних сімей, де виховується 4 і більше дітей;

– учні 1-4 класів, батьки яких у складі добровольчих загонів виконують та завершили виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, загинули чи отримали інвалідність під час участі в АТО (ООС) та дітей померлих батьків, що мали такий статус.

– учні 1-11 класів, батьки яких загинули від нещасних випадків на шахті, комунальних підприємствах Червоноградської міської ради під час виконання службових обов’язків.

– учні 1-11 класів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти.

– учні 5-11 класів, батьки яких мають статус «Постраждалий учасник революції Гідності», виконують та завершили виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, загинули чи отримали інвалідність під час участі АТО (ООС) та дітей померлих батьків, що мали такий статус (пільга – 50% вартості порції);

– учні 5-11 класів, батьки яких у складі добровольчих загонів виконують та завершили виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, загинули чи отримали інвалідність під час участі в АТО (ООС) та дітей померлих батьків, що мали такий статус (пільга – 50% вартості порції).

Загальна сума видатків на харчування по закладах освіти на наступний рік складе 11 800,0 тис.грн.

На оплату енергоносіїв планується спрямувати 21 583,7тис.грн.

На виплату стипендій учням-призерам обласних і всеукраїнських олімпіад в міському бюджеті передбачається виділити 100,7 тис.грн., на матеріальну допомогу дітям-сиротам – 53,9 тис.грн

На оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих таборах передбачаються кошти в сумі 199,0 тис.грн.

Охорона здоров’я

Видатки на всі установи охорони здоров’я передбачено в сумі 62 721,8 тис.грн., в тому числі:

– з державного бюджету на 1 квартал 2020 року медична субвенція в сумі 13 661,1тис.грн.

– з обласного бюджету субвенція на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (на інсулін) – 423,0тис.грн.

– кошти міського бюджету – 48 637,7тис.грн.

В проекті бюджету на утримання КП «Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради» передбачено кошти в сумі 57 286,7тис.грн., з них:

– видатки на заробітну плату з нарахуванням – 44 221,2тис.грн. (у тому числі 13661,1тис.грн. за рахунок медичної субвенції та 30560,1,6тис.грн. з місцевого бюджету);

– на оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 5 805,9тис.грн. ;

медикаменти – 1 655,0 тис.грн. (виходячи із вартості одного ліжко-дня 15,71грн.),

– пільгові медикаменти – 600,0тис.грн.,

– на харчування –1 925,0тис.грн. (виходячи із розрахунку 45,00грн. на 1 ліжко – день. (2019 р.- 42,00грн.)),

– інші видатки (пенсії, відрядження, послуги (бензин, прання), у тому числі на придбання препаратів інсуліну 523,0тис.грн.) – 3 079,6 тис.грн.

В проекті бюджету на утримання КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Червонограда» з міського бюджету передбачено кошти в сумі 3 935,1тис.грн., з них:

– видатки на заробітну плату з нарахуванням працівникам фізіотерапевтичного кабінету та «Клініка дружня до молоді» – 1126,5 тис.грн.;

– на оплату комунальних послуг і енергоносіїв- 928,6тис.грн.;

– на пільгові медикаменти – 1 705,0тис.грн.;

– на харчування хворого на фенілкетонурію – 175,0тис.грн.

На забезпечення стоматологічного обслуговування пільгових категорій та малозабезпечених верств населення передбачено видатки у 2020 р. КП «Червоноградська міська стоматологічна поліклініка» у сумі 1 500,0тис.грн.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

У 2020 році на допомоги пільговим категоріям громадян з міського бюджету передбачено в сумі 2500,0тис.грн.

А саме:

– виплату ветеранам УПА (учасникам бойових дій та інвалідам війни), реабілітованим громадянам за ст.1 одноразової грошової допомоги до ювілейних дат (в розмірі 1000 грн),

надання разової грошової допомоги до Дня народження особам, яким виповнилось 100 і більше років (в розмірі 1500грн.);

надання разової грошової допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи (в розмірі 500 грн).

надання разової грошової допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій в Афганістані, до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав (в розмірі 2000 грн.);

надання допомоги на поховання деяких категорій осіб в межах встановленого граничного розміру;

надання грошової допомоги найменш забезпеченим громадянам та громадянам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях(від 500 до 1500грн);

– на виплату одноразової грошової допомоги :

 • у зв’язку з присвоєнням звання «Почесний громадянин міста Червонограда» (5000 грн.);
 • у зв’язку з нагородженням Відзнакою міського голови (500 грн);
 • учасникам АТО(ООС), бійцям-добровольцям АТО, постраждалим учасникам Революції Гідності,членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО(ООС) (1000 грн.);
 • особам, які здійснюють поховання загиблого/ померлого: учасника АТО(ООС), бійця-добровольця АТО, постраждалого учасника Революції Гідності (10000 грн.).

Також передбачено пільги на житлово-комунальні послуги в сумі 620,0 тис.грн.

надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку ветеранам УПА – учасникам бойових дій УПА та осіб з інвалідністю війни УПА (рішення обласної ради від 11.05.1995р. №65), вдовам ветеранів УПА (рішення обласної ради від 15.11.2005р. №438), вдовам політв’язнів (ухвала обласної ради від 25.12.1991р. №197 з відповідними змінами), малолітнім політичним в’язням (рішення обласної ради від 29.06.1999р. №196), виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для громадян, які мають пільги щодо їх оплати (без урахування додаткових 10,5 кв. метрів на сім’ю);

– надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку учасникам бойових дій бійцям – добровольцям АТО, виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для учасників бойових дій, які мають пільги щодо їх оплати (з урахуванням додаткових 10,5 кв. метрів на сім’ю), (рішення Червоноградської міської ради від 23.11.2017р. № 675);

надання додаткової пільги з оплати житлово – комунальних послуг та послуг зв’язку сім’ї загиблого військовослужбовця в Афганістані, мамі – Мигович Гафії Юріївні в розмірі 50 відсотків їх вартості, виходячи з норм користування житлово-комунальними послугами, встановлених чинним законодавством для громадян, які мають пільги щодо їх оплати (з урахуванням додаткових 10,5 кв. метрів на сім’ю);

пільга в оплаті вартості житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку в розмірі 100 відсотків громадянці Варщук О.І. (вул. Корольова 6/93), як матері, що доглядає трьох інвалідів з дитинства;

звільнення учасників антитерористичної операції, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих під час участі в антитерористичній операції – мешканців м.Червоноград, смт. Гірник від сплати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій незалежно від форми власності житлового фонду (відповідно до Положень, затверджених рішень);

– надання інвалідам по зору 1 та 2 групщомісячної адресної грошової допомоги на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг-( 100 грн.).

Наданнящомісячної адресної грошової допомоги:

– реабілітованим громадянам на часткове відшкодування вартості житла (квартплати)в розмірі (100 грн.);

– сім’ям, в яких проживає двоє і більше непрацюючих інвалідів І та ІІ груп внаслідок загального захворювання, з дитинства, дітей-інвалідів, які отримують пенсію по інвалідності, державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства чи державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, в розмірі 80 грн. на інваліда;

– непрацюючим одиноким інвалідам І групи загального захворювання, які отримують пенсію по інвалідності, державну соціальну допомогу дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства чи державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, які перебувають на обліку в Червоноградському міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг), за поданням терцентру, в розмірі 80грн. на особу.

На виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги передбачено 171,0 тис.грн.

Також, передбачаються кошти на відшкодування компенсаційних виплат за проїзд громадян на маршрутах спеціальних пасажирських перевезень до садово-городніх масивів в район шахт “Відродження” та “Лісова” в сумі 430,0тис.грн.

Крім того, в бюджеті міста передбачені видатки на:

 • інші пільги окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (придбання санітарно-курортних путівок ветеранам, відшкодування пального громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) –194,0тис.грн.;
 • пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку – 260,0тис.грн.;
 • компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті – 500,0тис.грн.;
 • компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян – 1700,0 тис.грн.

На фінансову підтримку громадських організацій інвалідів і ветеранів у 2020 році планується спрямувати 192,0тис.грн., з них:

 • міська спілка ветеранів Афганістану – 12,0 тис .грн.,
 • міська асоціація інвалідів – 13,0 тис.грн.,
 • міська організація «Промінь надії» – 25,0 тис. грн.,
 • громадська організація МПО УТОС – 7,0 тис. грн.,
 • громадська організація неповносправної молоді „Ніка” –75,0 тис. грн.
 • громадська організація « Спортфедерація для атлетів з особливостями розумового та фізичного розвитку м.Червонограда» – 50,0 тис. грн.
 • міська спілка ветеранів політв”язнів та репресованих-10,0 тис.грн.

Установи соцзахисту

У міському бюджеті на 2020 рік видатки для установ соціального захисту міського підпорядкування за загальним фондом передбачені видатки в сумі 6 514,3 тис.грн.

Зокрема, на утримання центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді передбачено 1 562,0 тис.грн., на молодіжні заходи – 20,0 тис.грн.

На утримання міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачається виділити кошти в сумі 4 882,3 тис.грн.

На виконання Програма підтримки та розвитку молоді “Місто для молоді” на 2020 рік планується спрямувати – 50,0тис.грн.

Культура і засоби масової інформації

На 2020 рік на культуру та засоби масової інформації передбачено видатки в сумі 12 190,7 тис.грн., в тому числі за загальним фондом – 11 494,7 тис.грн. та спеціальним фондом – 696,0 тис.грн.

По заробітній платі з нарахуванням заплановано – 8 650,2тис.грн.,на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1 175,7 тис.грн.

По загальному фонду:

На бібліотечну справу (8 філій) планується спрямувати 4 843,0 тис.грн.

На утримання централізованої бухгалтерії відділу культури – 930,3 тис.грн.

Видатки на Народний дім визначені в сумі – 4 462,4тис.грн.

На фінансову підтримку радіостудії «Новий Двір» планується виділити 400,0 тис.грн.

На культосвітні заходи та туристичний розвиток міста заплановано 859,0 тис.грн. (фестиваль до Дня міста – 220тис.грн., День Незалежності – 125 тис.грн., фестиваль «Різдвяні дзвіночки» -100 тис.грн., співфінансування по програмі транскордонного співробітництва між Ксєнжполєм та Кристинополем – 90тис.грн., фольклорні фестини – 70 тис.грн., заходи приурочені 20 річниці співпраці між Червоноградом та фондом Ренати Мерклє – 50тис.грн., українсько-польські зустрічі дитячих колективів міст Червонограда та Пісковіце – 49 тис.грн., встановлення міської ялинки – 35 тис.грн., театральний фестиваль «Аншлаг» – 30 тис.грн., Програма туристичного розвитку міста – 30 тис.грн., заходи по святкуванню річниці утворення УПА – 20 тис.грн., День смт.Гірник – 15 тис.грн., Великодні гаївки – 15 тис.грн., хореографічний фестиваль «Галицькі вакації» – 10 тис.грн.).

Фізична культура і спорт

У 2020 р. на фізичну культуру та спорт планується спрямувати 11 573,0 тис.грн.

На утримання двох спортивних шкіл у 2020р. планується спрямувати 8 973,0 тис.грн. При плануванні враховано, що на 2020-2021 навчальний рік функціонуватиме 108 груп, займатиметься 1324 дитини і працюватиме 76,8 штатних одиниць. З загальної суми видатків на заробітну плату з нарахуванням планується виділити 6 650,0 тис.грн. та 1 599,8тис.грн. на енергоносії.

На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань у наступному році планується виділити 800,0 тис.грн. (в т.ч. фінансова підтримка ФК «Шахтар» – 400,0 тис.грн.).

На утримання та фінансову підтримку спорткомплексу “Шахтар” виділяється 1 800,0 тис.грн.

Органи управління

На утримання органів управління в міському бюджеті передбачено по загальному фонду кошти в сумі 45 846,4 тис. грн.

Вказані кошти забезпечать видатки на обов’язкові виплати по оплаті праці з нарахуваннями на неї (41 181,7тис.грн.), оплату за спожиті енергоносії (1 015,0 тис.грн.), а також витрати, пов’язані з господарським утриманням установ.

На утримання :

 • виконавчого комітету та його відділів спрямовано 24 181,8тис.грн.;
 • управління праці і соціального захисту населення- 12 339,7тис.грн.;
 • міського фінансового управління – 4 308,8 тис.грн.;
 • апарату відділу освіти – 2 242,9 тис.грн.;
 • апарату відділу культури – 1 199,3 тис.грн.;
 • відділу капітального будівництва – 1 388,3 тис.грн;
 • апарат ради – 185,6 тис.грн.

По органах управління передбачені кошти на очікуване співфінансування мікропроектів (зокрема, по відділу освіти –500,0 тис.грн., відділу культури – 200,0 тис.грн., відділу капітального будівництва – 300,0 тис.грн.)

Житлово-комунальне господарство та поточний ремонт доріг

Видатки у 2020 році на житлово-комунальне господарство та поточний ремонт доріг по загальному фонду складають 27 670, 0 тис.грн., в тому числі на :

1) благоустрій міста (ручна очистка вулиць, озеленення, утримання доріг, кладовищ, освітлення та інші)- 15 050,0 тис.грн. За рахунок цих коштів будуть проводитися роботи по прибиранню вулиць, парків міста, косіння газонів, вуличне освітлення міста, утримання фонтанів, технічне обслуговування водостоків, прибирання кладовищ, вивіз сміття, обрізка дерев та догляд за клумбами, громадські роботи (50,0тис.грн),

2) Програму по регулюванню чисельності безпритульних тварин гуманними методами – 120,0 тис.грн.,

3) поточний ремонт внуріквартальних доріг 1 000,0тис.грн.,

4) утримання і розвиток автомобільних доріг та дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету – 3500,0 тис.грн.,

4) погашення заборгованості за газ КП «ЧТКЕ», поточне утримання для безпечного проходження опалювального сезону – 7 800,0 тис.грн.,

5) забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (прочистка дощової каналізації) – 200,0 тис.грн.

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Видатки спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік складають 15 578,0 тис.грн., у тому числі за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 13 278,0тис.грн., природоохоронні заходи – 100,0 тис.грн, обсяг бюджету розвитку – 2 200,0 тис.грн.

Видатки бюджету розвитку відображені в додатку №6.

За рахунок коштів бюджету розвитку пропонується фінансувати такі об’єкти:

– реконструкція підвісного мосту через р.Західний Буг в м.Червонограді – 50,0тис.грн.(на проведення конкурсного торгу);

– реконструкція спортивного комплексу “Шахтар” в м.Червонограді Львівської області.Коригування – 50,0тис.грн. (на проведення конкурсного торгу);

– реконструкція приймального відділення КП”Центральна міська лікарня Червоноградської міської ради” по вул.Івасюка,2 в м.Червоноград Львівської області – 300,0тис.грн.;

– будівництво підвищувальної насосної станції в смт.Гірник(проектні роботи) – 60,0тис.грн.;

– реконструкція водопроводу по вулиці Будівельна в м.Червоноград Львівської області (проектні роботи)– 20,0тис.грн.;

– капітальний ремонт водопроводу по вул.Івасюка,8 в м.Червонограді Львівської області (проектні роботи) – 20,0тис.грн.;

– внески до статутного капіталу суб”єктів господарювання – 580,0тис.грн. (КП «ЧЖКС» – 130,0тис.грн. – співфінансування на придбання автогідропідйомника; КП «Комунальник»-330,0тис.грн. (співфінансування на придбання підмітальної машини – 120,0тис.грн. та влаштування зупинок (біля магазину “Світлячок”, вул.Шептицького біля церкви Йосафата, вул.Ст.Бандери мікрорайон “Добрячинський” – 210,0тис.грн.); КП «ЧВК» – 120,0тис.грн. співфінансування на придбання каналопромивочної машини);

– будівництво скейт – майданчика по вул.Сокальській в м.Червонограді Львівської області – 100,0тис.грн.;

– реконструкція водопровідної мережі м.Червоноград Львівської області (проектні роботи) – 190,0тис.грн.;

 • землеустрій (підготовка земельних ділянок комунальної власності для продажу на земельних торгах) – 150,0тис.грн.;

– розроблення містобудівної документації (генплан та СЕО(стратегічна економічна оцінка)) – 250,0 тис.грн.

– співфінансування по програмі покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерії Ксенжполь у Польщі та в м.Червонограді – на будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (ІV черга) – – 100,0тис.грн.

– програма з фінансування робіт з капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків на 2019-2020 роки – 200,0тис.грн.

– капітальні видатки відділу освіти – 130,0тис.грн. – придбання 2 ліній роздачі ЧЗШ №12, №3.

Інші видатки

Проектом бюджету передбачено кошти на інші заходи, які пропонується спрямувати:

– на Програму промоцiї мiста Червонограда на 2020 рiк – 50,0 тис.грн.

– на послуги відеоспостереження– 199,0 тис.грн.

– на Програму проведення земельної реформи на території Червоноградської міської ради на 2020 рік – 195,0 тис.грн.

– на Програму енергозбереження для населення м.Червонограда на 2018 – 2020 роки – 40,0 тис.грн.

– членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування – 65,0тис.грн.

– на Програму по транспортуванню тіл померлих (загиблих) на території м.Червонограда – 15,0тис.грн.

– на Програму по організації перевезень делегацій, неприбуткових громадських організацій – 30,0 тис.грн.

на Програму мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, повязаних з виконанням військового обовязку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних сил україни та інших формувань на 2020 році – 130,0 тис.грн.

на фінансову підтримку громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів– 50,0 тис.грн.

– на програму фінансування муніципального формування з охорони громадського порядку на 2020 – 360,0тис.грн.

– на резервний фонд – 1 000,0 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти

Керуючись пунктом 20 прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України на 2020р. пропонується затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансфертів з міського бюджету м.Червонограда бюджету с.Гірник на 2020 рік наведену у додатку №4 до рішення.

У 2020році згідно додатку №5 планується надати субвенцію бюджету с.Гірник на утримання Народного дому в сумі 405,3тис.грн.

Прогноз міського бюджету м.Червонограда

на 2021 -2022 роки

Прогноз доходів міського бюджету розроблено на підставі очікуваних показників економічного і соціального розвитку м. Червонограда на 2021-2022 роки з урахуванням динаміки надходжень протягом останніх років та змін чинного податкового та бюджетного законодавства.

Надходження сум податку на доходи фізичних осіб прогнозується з урахуванням можливого збільшення розмірів мінімальної заробітної плати на загальнодержавному рівні та збільшення рівня оплати праці у бюджетній сфері.

Прогнозується мінімальна зарплата з 1 січня 2021 року у розмірі 5003 гривні (+5,9% до 2020 року), посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі 2270 гривень (+8,0 % до попереднього року).

Прогнозується мінімальна зарплата з 1 січня 2022 року у розмірі 5290 гривень (+5,7 % до попереднього року), посадовий оклад працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі 2445 гривень (+7,7 % до попереднього року).

Обсяг дохідної частини міського бюджету у 2021 році прогнозується у сумі 461 400тис.грн., в тому числі загальний фонд – 445 400,0 тис.грн., спеціальний фонд – 16 000,0 тис.грн; у 2022 році – 493 300,0 тис.грн., в тому числі загальний фонд – 476 500,0 тис.грн, спеціальний фонд – 16 800,0 тис.грн.

Обсяг видаткової частини міського бюджету у 2021 році прогнозується у сумі 461 400тис.грн., в тому числі загальний фонд – 445 400,0 тис.грн., спеціальний фонд – 16 000,0 тис.грн; у 2022 році – 493 300,0 тис.грн., в тому числі загальний фонд – 476 500,0 тис.грн, спеціальний фонд – 16 800,0 тис.грн.

Розрахунок проведено із урахуванням відсотку росту заробітної плати, збільшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, зростання індексу споживчих цін ( у середньому до попереднього року) на рівні 105,7 відсотка на 2021 рік та 105,3 відсотка на 2022 рік.

В основу прогнозних показників враховано наміри Уряду щодо проведення структурної реформи у бюджетній сфері та економіці, у сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального господарства.

При цьому, виконання вказаних завдань збалансоване за доходами та видатками.

Начальник міського фінансового управління Л.І. Сементух